SPLOŠNI POGOJI KORIŠČENJA STORITEV

Pričujoči sporazum je ”Dogovor o članstvu v panelu” med Vami in JTN Panelom. Včasih na mesto JTN Panela omenjamo "JTN", "mi", "nas" ali "naš". V tej pogodbi boste našli pogoje koriščenja naših ostalih storitev. Če imate vprašanja, na katera Vam "Pogosta vprašanja" ne more odgovoriti, Vas prosimo, da se povežete z Oddelkom za stranke. Prosimo Vas, da te spletne strani ne obiskujete, če se ne strinjate s pogoji o tem. Obiskovanje на si.jtnpanel.com je izraz strinjanja z navedenimi pogoji.

 1. Koriščenje te spletne strani in storitev, ki jih le-ta nudi
  Obiskovanje te spletne strani poteka zgolj skladno z določbami te pogodbe. Spletna stran je namenjena le osebni uporabi, ne deluje pa z oglaševalskim namenom. Pravico do uporabe podelimo osebam, starejšim od 18 let oziroma nepolnoletnim osebam, starejšim od 16 let, čigar starši oziroma zakoniti zastopniki se strinjajo z odprtjem in uporabo spletnega računa. Prosimo Vas, da ne koristite naših storitev, če ne ustrezate navedenim pogojem. Po svoji presoji sme JTN kadarkoli komurkoli preprečiti koriščenje njegovih storitev. Skladno z našo politiko zaupnosti, smete kadar koli prekiniti svoje članstvo v panelu.
 2. Pravica do članstva
  Pravico do uporabe podelimo osebam, starejšim od 18 let oziroma nepolnoletnim osebam, starejšim od 16 let, čigar starši oziroma zakoniti zastopniki se strinjajo z odprtjem in uporabo spletnega računa. Prosimo Vas, da ne koristite naših storitev, če ne ustrezate navedenim pogojem. Po svoji presoji sme JTN kadarkoli komurkoli preprečiti koriščenje njegovih storitev. Skladno z našo politiko zaupnosti, smete kadar koli prekiniti svoje članstvo v panelu.
 3. Pristojbina za sodelovanje
  Ni pristojbine, ki bi jo bilo treba plačati ob pristopu k JTN Panelu. Članstvo je popolnoma prostovoljno in brezplačno. JTN si pridržuje vse pravice do spreminjanja in dodajanja storitev v katerem koli času. Če pride do tega in bo potrebno plačati pristojbino za katero med storitvami, Vas bomo predhodno obvestili po elektronski poti.
 4. Dostop do uporabniškega gesla
  Našo spletno stran lahko obiščete, ne da bi potrebovali uporabniškega gesla. Za koriščenje določenih storitev na tej spletni strani, kot je recimo možnost sodelovanja v raziskavah, pa morate biti prijavljeni kot član JTN Panela. Osebni podatki, ki nam jih posredujete ob registraciji, morajo biti verodostojni. V primeru posredovanja neveljavnih, nenatančnih oziroma nepopolnih osebnih podatkov nam ali našim pedstavnikom in partnerjem si JTN pridržuje pravico do prekinitve Vašega članstva, preprečitve Vašega dostopa do te spletne strani in odvzema JTN pik in ali nagrad, ki ste jih osvojili do tega trenutka. Dostop do članske cone Vam omogoči vpis gesla in osebega e-naslova. Prevzemate odgovornost za: (1) shranjevanje Vašega gesla v tajnosti, prevzemanje odgovornosti za dejanja, ki ste jih storili s pomočjo gesla (2) Vašega gesla ne posredujete drugim uporabnikom (3) v primeru nepooblaščene uporabe Vašega računa nas o tem nemudoma obvestite. V spletni panel se lahko prijavi le en član posamičnega gospodinjstva, vendar smejo v raziskavah sodelovati tudi drugi, neregistrirani člani - mati, brat, sestra, zakonci, in sicer, kadar je raziskava bolj primerna za njih (denimo, za osebe, mlajše od 16 let). V tovrstnih primerih Vas bo JTN predhodno obvestil glede povabila, da bi si zagotovil Vaše in njihovo soglasje, ne da bi bilo potrebno opraviti novo registracijo.
 5. Nepooblaščeno koriščenje spletne strani
  Ni dovoljeno uporabljati tehnologije za shranjevanje in razpečevanje podatkov s te spletne strani panela oziroma spreminjati in manipulirati z odgovori, rezultati in nagradami, ki jih osvojite med raziskavami. Preprečevanje normalnega delovanja spletne strani je v nasprotju z zakonom. Brez soglasja JTNa, podatkov, objavljenih na tej spletni strani, ne smete uporabljati na drugih spletnih mestih. Prepovedano je objavljanje groženj, žaljivk, škandaloznih informacij, kakor tudi vsakršnih drugih nezakonitih besedil. Podatke o osebah, ki to storijo, bomo posredovali na zahtevo oblasti.
 6. Intelektualna lastnina
  Celotna vsebina te spletne strani in raziskave - besedila, videi, slike, avdio-vizuelno gradivo, logo tipi in ostalo gradivo so intelektualna lastnina JTN oziroma je JTN pooblaščen za uporabo le-teh (trgovske znamke, avtorske pravice, patenti, poslovne skrivnosti) s strani svojih partnerjev. Potrebujete privolitev JTN, če jiih želite uporabljati s ciljem spremembe, kopiranja, razpečevanja itd.
 7. Nagradne igre, akcije in denarne nagrade
  Včasih JTN lahko priredi oziroma ponudi nagradne kvize ali igre, programe za osvajanje pik in druge akcije, povezane s panelom. O tem Vas bomo pravočasno obveščali.
 8. Sprememba profila
  Pričakujemo, da nas boste obveščali o spremembah Vaših osebnih podatkov: ime, naslov, telefonska številka, e-naslov, kakor tudi demografskih podatkov, kot je navedeno spodaj. Spremembe opravimo v Vašem osebnem profilu, in sicer, potem ko se prijavite v člansko cono - z vpisom gesla in e-naslova. S svoje strani bo tudi JTN posodobil Vaš profil v podatkovni bazi. Če iz določenega razloga ne želite več biti član JTN Panela in sodelovati v spletnih trženjskih raziskavah, lahko zahtevate, da v katerem koli času Vaše osebne podatke odstranimo s seznama aktivnih članov panela, in sicer iz naslednjih razlogov: (1) najdite ”Prijavo” оnajdite ustrezno opcijo, v desno izberite ”Odpoved članstvu”; (2) pošljite e-sporočilo na naslov servicesi@jtnpanel.com.
 9. Stik z JTN
  Vsa pisma, ki jih pošiljate JTN in vsebujejo kakršne koli podatke, vprašanja, komentarje, predloge itd., bomo obravnavali kot nezaupne in brez višje prioritetne stopnje, razen, če jih tako predhodno ne označite. Deležni smo pravic uporabljati zamisli, kocepte, znanje oziroma tehnologijo, ki so nam bili posredovani, ne da bi plačali za to. Uporabljamo jih lahko v različne namene - snovanje, izvedba in trženje izdelkov in storitev.
 10. Zaupnost
  Naše jamstvo o zaupnosti je predstavljeno v politiki zaupnosti ter je nepogrešljiv del pričujoče pogodbe.
 11. Brez jamstva
  Storitev nudimo v obliki, v kateri je sicer - z vsemi pomanjkljivostmi in v stanju, v kakršnem je. Ne jamčimo za natančnost in ažurnost podatkov, ki jih pridobimo med koriščenjem storitve. Mi in naši partnerji ne dajemo nikakršnih izrecnih jamstev in pogojev in se ne zavezujemo k ničemur. Skladno z ustrezno lokalno zakonodajo lahko imate dodatne uporabniške pravice, ki pa jih ta pogodba ne spremeni. Zavrnemo vsakršna samoumevna jamstva, vključno z jamstvi glede prodajnosti, uporabnosti v določene namene, racionalnih naporov in nekršitve.
 12. Spremembe
  JTN lahko spremeni splošne pogoje iz te pogodbe. Spremembe obveljajo po objavi le-teh na naših spletnih straneh. V primeru sprememb se zavezujemo, da bomo na opaznem mestu na naši spletni strani objavili obvestilo o spremembi pogodbe. Če se ne boste strinjali z njo, morate prekiniti svoje članstvo oziroma prenehati koristiti storitev, še preden sprememba obvelja. Če storitve ne boste prenehali koristiti, bo to pomenilo, da se s spremebo pogodbe strinjate in da boste, skladno z njo, še naprej koristili storitev.
 13. Splošno spoštovanje zakonov
  Dolžni ste upoštevati vse uporabne zakone, uredbe, odločbe itd., ki zadevajo koriščenje naših storitev.
 14. Prekinitev in preklic članstva
  V primeru, da boste kršili Sporazum ali da nam ne uspe potrditi oziroma verificirati podatkov, ki ste nam jih posredovali, si pridržujemo vse pravice, da brez kakršnih koli odškodnin začasno prekinemo Vaše članstvo ali ga preklicati za nedoločen čas.
 15. Obvestila
  Razen, če ni izrecno navedeno, bomo vsa sporočila, namenjena Vam, pošiljali na e-naslov, ki ste ga navedli ob registraciji oziroma na drug e-naslov, ki ste nam ga posredovali. V roku 24 urah bomo šteli, da je sporočilo poslano, razen v primerih, ko bo pošiljatelj prejel obvestilo, da je e-naslov neveljaven. Prav tako je možno, da Vam pošljemo sporočilo po pošti - s predplačilom oziroma s priporočeno pošto, in sicer na naslov iz Vašega prijavnega obrazca. Šteli bomo, da je sporočilo prejeto z trenutkom prejema pisma.
 16. Splošne določbe
  Vsak spor oziroma zahtevek, ki nastane med izvajanjem naše pogodbe, bomo reševali skladno z določbami bolgarske zakonodaje. Vse določbe te pogodbe so veljavne v polni meri, ki jo dopušča zakon. Nekateri napisani odstavki pogodbe so lahko neuporabni. V tovrstnih primerih zadevne odstavke zamenjamo s takšnimi, ki so smiselno najbljiži prvotnim odstavkom. Ostale vsebine pogodbe se ne spreminja. To je celotna pogodba med Vami in nami o koriščenju storitve. Ima prednost pred vsemi dosedanjimi dogovori oziroma sporazumi o koriščenju storitve. Ne zagotavljamo Vam neprekinjenega, trajajočega oziroma popolnega dostopa do naših storitev, zato je treba med poslovanjem na naši spletni strani upoštevati dejavnike, na katere ne vplivamo. Ob registraciji na panelu izjavljate, da ste seznanjeni, da popolnoma sprejemate in se zavezujete k spoštovanju zgoraj predstavljenih določb pogodbe.
 17. Brez agencije
  Vi in JTN Panel sta neodvisni pogodbeni stranki, nič pa ne vzpostavi partnerskih in ali delovnopravnih razmerij, privilegijev, trgovinskega zastopstva ali mešane gospodarske družbe med Vami in JTN Panelom. Niste pooblaščeni, da pošiljate ali sprejemate kakšrne koli predloge v imenu JTN Panela, kakor tudi, da nas zastopate.
 18. Omejevanje odgovornosti
  JTN Panel opozarja in ne prevzema odgovornosti za izgube, zamujene priložnosti, zamujene poslovne priložnosti, nepredvidene oziroma druge posredne izgube, ki so posledica oziroma zadevajo pričujočo pogodbo.
 19. Vprašajte nas
  Več informacij oziroma odgovore na vprašanja o naši spletni strani in storitvah, ki jih nudi JTN Panel, lahko dobite na naslovu: servicesi@jtnpanel.com.